In een brief aan minister Ollongren vraagt de VNG om tenminste de lijn van de overbruggingsmiddelen, van rond de € 70 miljoen, voort te zetten in de voorjaarsnota. Dit in afwachting van het volledige bedrag van € 450 miljoen dat de ROB heeft becijferd voor 2022.

Gemeenten staan klaar om de stap van plannen maken naar de uitvoering van het Klimaatakkoord te nemen. Voor het jaar 2022 dienen er echter nu (in de voorjaarsnota) al besluiten over beschikbare middelen voor uitvoeringslasten te worden genomen. Wachten op de Rijksbegroting voor 2022 is te laat voor de begrotingsplanningen van gemeenten.

Meer informatie