Het wetsontwerp Breed Offensief zou op 1 juli a.s. in werking treden, maar is door de Tweede Kamer al diverse keren uitgesteld en staat nu begin april op de planning. Mocht het ontwerp spoedig behandeld worden, dan zou het op 1 januari 2022 in werking kunnen treden. Maar zeker is dat nog niet.

De VNG werkt aan een modelverordening op basis van het ontwerp, maar we kunnen daar pas mee naar buiten komen als de definitieve tekst van het ontwerp vaststaat. Inmiddels treedt al wel de AMvB in werking per 1 juli aanstaande, die de uniformering van de vaststelling van de loonwaarde regelt. Die AMvB is gebaseerd op de Participatiewet en staat dus, formeel, los van het wetsontwerp Breed offensief.

Het wetsvoorstel is onderdeel van een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Het gaat hierbij om mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. 

Meer informatie