Het ministerie van OCW heeft per brief laten weten uitstel te geven voor het indienen van de regionale programma’s laaggeletterdheid tot uiterlijk 1 januari 2021. De betrokken wethouders moeten de minister wel voor 1 juli laten weten wanneer zij het programma verwachten in te dienen.

Volgens de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 tussen het Rijk en de VNG moesten de 35 zogeheten contactgemeenten hun regionale programma’s indienen voor 1 juli 2020. 

In de brief gaat het ministerie ook in op de bestedingstermijn van de specifieke uitkering educatie 2020 op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Gemeenten mogen altijd al 25% niet-besteed rijksgeld educatie doorschuiven naar een volgend jaar. Over verdere versoepeling vanwege corona stuurt de minister voor de zomer nader bericht.

Meer informatie