Op verzoek van minister Plasterk (BZK) besloot de Eerste Kamer op 11 juli, de stemming over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Tijdens de behandeling bleek er geen meerderheid voor het wetsvoorstel te zijn.

Consequenties gemeenten

Het is de verwachting dat een nieuw kabinet zich over dit wetsvoorstel buigt. Mogelijk komt er een novelle en moet het wetsvoorstel opnieuw door de Tweede Kamer worden behandeld. Dit betekent in elk geval dat gemeenten zeker tot 2019 verantwoordelijk blijven voor het bouwtoezicht.

Inzet VNG

De VNG heeft voorafgaand aan de behandeling een brief gestuurd aan minister Plasterk en de Eerste Kamer. (Zie ons bericht van 29 juni onder Meer informatie.) We hebben altijd laten weten de doelen achter de wet te steunen, maar niet de manier waarop dit in het wetsvoorstel is uitgewerkt. Het huidige wetsvoorstel voldoet op een aantal cruciale punten niet aan uitvoerbaarheidseisen.

VNG-reactie

We zijn blij dat de Eerste Kamer zoveel oog heeft voor de (on)uitvoerbaarheid van het voorstel, we gaan graag met de minister in gesprek om te kijken hoe het nu verder moet. We willen meewerken aan een verbeterd wetsvoorstel: een uitvoerbaar voorstel dat de kwaliteit verhoogt en de positie van de consument versterkt.

Meer informatie