De invoerdatum van de nieuwe Wet inburgering wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit uitstel is volgens de minister noodzakelijk om de invoering van de wet goed voor te bereiden. Wij zijn hierover teleurgesteld en bezorgd. Gemeenten zijn juist op koers om de invoerdatum van 1 juli 2021 wél te halen.

Wij maken ons veel zorgen over de grote groep inburgeraars van 2021 die nu alsnog onder een disfunctioneel systeem moeten inburgeren.

Grote groep inburgeraars in 2021

Dit is de tweede keer dat de wet wordt uitgesteld en dat betekent dat alle inburgeraars die in 2021 starten op achterstand worden gesteld. Dit is een groot probleem omdat in 2021 de taakstelling statushouders voor gemeenten verdubbeld t.o.v. voorgaande jaren.

We kunnen het niet laten gebeuren dat deze grote groep de boot mist. Wij pleiten er daarom voor om alsnog een vorm van overgangsrecht in te stellen voor inburgeraars die vanaf januari 2021 moeten starten met inburgeren.

Gevolgen voor gemeenten

Wij hebben bij het ministerie van SZW aangegeven dat gemeenten klaar zijn voor inwerkingtreding in 2021. Gemeenten staan momenteel aan de vooravond van hun aanbestedingstrajecten. Wij gaan daarom ook verder in gesprek met de minister over de (financiële) gevolgen van het uitstel.

We blijven ons samen met de andere partijen onverminderd inzetten voor een voortvarende en zorgvuldige implementatie. We gaan ook de komende periode gemeenten actief ondersteunen om invulling te geven aan hun nieuwe regierol.

Vragen?

Vragen over de invoering van de nieuwe wet of mogelijkheden tot ondersteuning kunt u stellen via: inburgering@vng.nl.

Kijk ook bij de veelgestelde vragen op de website van Divosa.

Meer informatie