De Algemene Ledenvergadering (ALV) is uitgesteld tot medio september. Via een ledenraadpleging kunnen gemeenten zich uitspreken over een beperkt aantal voorstellen, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan. 

Dat zijn o.a. het contributievoorstel en de voorstellen rond Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). 

Deze ledenraadpleging zorgt ervoor dat de gemeenten in hun begrotingen tijdig rekening kunnen houden met de financiële bijdragen. De voorstellen die u in deze ledenraadpleging steunt, worden formeel ter bekrachtiging voorgelegd in de ALV medio september. 

Meer informatie

Gemeenten kunnen tot vrijdag 5 juni amendementen indienen op de voorstellen in deze ledenraadpleging. U vindt alle informatie in onze ledenbrief.