De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed op 26 mei de uitspraak dat individuele begeleiding op grond van de Wmo in uren moet worden toegekend. De CRvB verwijst naar eerdere uitspraken (uit 2016 en 2018) over huishoudelijke hulp. 

De motivatie van de uitspraak is als volgt: toekenning in resultaten met een ondersteuningsplan waarin vermeld is welke activiteiten met welke frequentie in het kader van de begeleiding worden aangeboden, is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel omdat hiermee voor een cliënt niet duidelijk is op hoeveel uren/minuten begeleiding per week hij recht heeft.

VNG onderzoekt consequenties

Gemeenten die nog resultaatgericht financieren en beschikken (zowel voor huishoudelijke hulp als begeleiding) vragen zich af of zij naar aanleiding van deze uitspraak hun beleid moeten aanpassen. Zij vragen zich ook af wat deze uitspraak betekent voor nieuwe aanbestedingen. De VNG heeft kennisgenomen van de uitspraak en onderzoekt de consequenties ervan. We zullen hierover nader berichten.

Meer informatie

Zie ook

De eerdere uitspraken over huishoudelijke hulp: