Tijdens de Najaars ALV op 2 december hebben de leden ingestemd met 6 moties en diverse onderwerpen op de agenda: het Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord, de Geschillencommissie sociaal domein, de Principes voor de digitale samenleving en de vacatures in VNG-bestuur en commissies.