Bent u als ambtenaar betrokken bij de energietransitie? Wilt u ervaringen uitwisselen met collega’s van andere decentrale overheden? Onderzoeken hoe we (nog) beter kunnen samenwerken? Kom dan naar de energietop voor ambtenaren georganiseerd door VNG, IPO en UvW op 8 juni in Amersfoort.

Laat u inspireren door o.a. Ruud Koornstra, Dirk Sijmons en Claudia Reiner. Ontmoet uw (nieuwe) netwerk; collega’s van andere overheden, van andere beleidsterreinen en kennispartners. Krijg inzicht in de impact van de energietransitie op de leefomgeving. En discussieer mee over de manier van aanpak: vanuit beleidslijnen of juist gebiedsgericht?

In dertien verschillende werksessies gaat u samen aan de slag met een actueel vraagstuk, waarbij centraal staat: Hóe organiseer je het? En hoe regel je dit samen met de andere overheden en je partners?

Waarom een energietop?

De energietransitie is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. We gaan meer en meer toe naar een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Samenwerking met anderen, binnen en buiten uw organisatie, is daarbij van groot belang.
Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk: we weten elkaar steeds beter te vinden. De komende jaren gaan we elkaar echter nóg harder nodig hebben. Maar hoe gaan we samen als overheden optrekken met onze partners? VNG, IPO en UvW organiseren deze energietop om met u het antwoord zoeken op deze vraag.

Alles bekeken vanuit de huidige context; o.a. de kabinetsformatie, de uitwerking van de transitiepaden van de Energieagenda, (nieuwe) interbestuurlijke verhoudingen en de regionale energiestrategieën.

Tijd en plaats

  • Amersfoort, Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61
  • Donderdag 8 juni van 10.00 tot 17.00 uur.

Doelgroep

U werkt als programmamanager of beleidsadviseur bij een gemeente, provincie of waterschap aan de energietransitie vanuit een energieteam of vanuit een vakdiscipline zoals wonen, ruimtelijke ordening, milieu, economie en mobiliteit.

Meer informatie en aanmelden