De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2019 en de bedrijfsvoering van het ministerie van OCW. Naar aanleiding van dit onderzoek is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen om de voorschoolse educatie te versterken.

Aanbevelingen ter versterking van de voorschoolse educatie uit dit onderzoek zijn: 

  • Volg ouders of zij daadwerkelijk (extra) uren afnemen waar hun kind recht op heeft en bij afnemend gebruik actie
  • Stimuleer gemeenten om tijdig te beginnen met de voorbereiding voor inzet HBO-geschoold personeel
  • Zorg dat er antwoord komt op de vraag tegen welke kosten gemeenten de voorschoolse educatie versterken.

Meer informatie

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen  zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van het rapport: