Tijdens het congres van Bouwstenen voor sociaal zijn de resultaten van de VNG/Bouwstenen-enquête over het gemeentelijk vastgoed gepresenteerd. De infographic geeft een beeld van de vastgoedportefeuille, de verduurzaming, financiële aspecten en de organisatie van het vastgoedmanagement bij gemeenten.

Er deden ruim 90 gemeenten aan mee. De enquête staan overigens nog steeds open voor deelname.

Steeds beter

Uit de enquête blijkt onder andere dat gemeenten gemiddeld 110 gebouwen in eigendom hebben en met behulp van subsidies en eigen investeringen al flink wat maatregelen hebben getroffen op het gebied van energie en klimaat.

Hoewel het vastgoedmanagement steeds professioneler wordt opgepakt valt er op het gebied van de financiële en strategische vastgoedsturing nog een slag te maken.

Doorontwikkeling

Vanuit het werkveld worden bij resultaten ook een aantal suggesties voor verbetering en doorontwikkeling gedaan, zoals:

  • kijk naar het energiegebruik van het eigen vastgoed en maak dat openbaar
  • bouw met scholen aan een gezamenlijke database voor onderwijsvastgoed
  • zorg voor voldoende capaciteit die past bij de eigen rolopvatting

De resultaten bieden de deelnemende gemeenten inzicht waar ze staan ten opzicht van andere gemeenten en worden ook gebruikt als input voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019.

Meer informatie