In een brede dialoog deelden Nederlanders de afgelopen tijd wat door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen. Het resultaat kan inspiratie geven aan de lokale herstelplannen waar veel gemeenten momenteel aan werken.

Een deel van de groepsgesprekken werd voorgezeten door een burgemeester of wethouder. De uitkomsten van de gesprekken, een perspectief voor en door de samenleving, zijn vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. De geluiden uit de dialoog, samen met adviezen van planbureaus, lokale overheden en stakeholders, laten 6 thema’s zien die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld in een lokaal herstelplan:

 • Nieuwe ongelijkheden. Bestaande verschillen zijn uitvergroot door de crisis, denk aan verschillen tussen generaties, regio’s en tussen mensen die wel of niet zzp’er of gevaccineerd zijn. Deelnemers aan de dialoog spreken van ‘winnaars en verliezers’ en er zijn zorgen over een toenemende tweedeling in de samenleving. 
   
 • Duurzaam economisch herstel. Zoals corona actief werd aangepakt, zou de klimaatcrisis ook sneller en concreter kunnen worden aangepakt. Er is behoefte aan een scherper maatschappelijk debat en een overheid die regisseert op dit onderwerp.
   
 • Gezonde mensen in een groene leefomgeving. Mensen hebben de behoefte om de rust, flexibiliteit, gezonde leefstijl en het opzoeken van de Nederlandse natuur vast te houden.
   
 • Sociale en mentale veerkracht van de samenleving. Mensen snakken naar ontspanning en zoeken (lokaal) ondersteuning in het ontmoeten, ook tussen ‘bubbels’.
   
 • Het nieuwe werken en leven in een blended samenleving. De toenemende digitalisering door COVID-19 kent kansen (bijvoorbeeld in werk-privé balans, spreiding mobiliteit en flexibiliteit werknemers) en uitdagingen (behoefte aan fysiek contact). 
   
 • Bestuurlijke verhoudingen en inclusieve besluitvorming. Mensen vragen om meer nabijheid van de overheid, inspraak van burgers, gelijke behandeling en inclusiviteit. De oproep is duidelijk: zet de dialoog voort.

De dialoog ‘Nederland na de crisis’ is een initiatief van alle departementen, waarbij onder meer de VNG nauw betrokken is. 

Meer informatie