Wat zijn de voornemens van het kabinet en wat betekent dit voor gemeenten? De VNG geeft in een ledenbrief een analyse van de Rijksbegroting 2021. Het mag duidelijk zijn dat deze Rijksbegroting vooral in het teken staat van de coronacrisis.

Deze Rijksbegroting kent helaas nog geen oplossing voor de precaire financiële situatie waarin gemeenten zich bevinden.

Bovendien maken gemeenten zich grote zorgen over de gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds. 'De koek moet groter.'

Luister ook naar de terugblik op Prinsjesdag van Jan van Zanen. 

Meer informatie