Mpho Franklyn Parks Tau, de voorzitter van de wereldorganisatie van lokale en regionale overheden UCLG, hield de nieuwjaarstoespraak voor VNG International. Meer dan 200 vertegenwoordigers van Nederlandse gemeenten, waterschappen, ministeries en ambassades en partnerorganisaties waren erbij.

Parks Tau sprak de overtuiging uit dat lokale overheden het verschil kunnen en moeten maken in de bestrijding van armoede, het faciliteren van economische ontwikkeling en de bevordering van democratie.

Publicatie

Parks Tau is voorzitter van de Zuidafrikaanse vereniging van gemeenten en voormalig burgemeester van Johannesburg. Hij werd verwelkomd door VNG-voorzitter Jan van Zanen. Na de toespraak kreeg Parks Tau van Ton Rombouts, burgemeester van Den Bosch, het eerste exemplaar van een publicatie over de UCLG Vredesprijs. De publicatie bevat onder meer een beschrijving van de gemeentelijke vredesinitiatieven die vanuit verschillende delen van de wereld waren genomineerd voor de UCLG Vredesprijs 2016. VNG International coördineerde dat proces en schreef de publicatie. Parks Tau: "De voorbeelden laten zien dat lokale overheden door leiderschap te tonen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van sociale cohesie, het voorkomen of oplossen van conflicten en het werken aan vrede."

Meer informatie