Het tweede deel van de moties voor de ALV van 25 september is ingediend. In een ledenbrief deelt de VNG het tweede pakket en het totaaloverzicht van moties met de bijbehorende preadviezen van het VNG-bestuur.

Onderstaand het totaaloverzicht aan moties (stand van zaken 23 september). Dit is inclusief het eerste pakket waarover wij u in de ledenbrief van 18 september geïnformeerd hebben. De vet afgedrukte moties zijn nieuw ten opzichte van de ledenbrief van 18 september en vormen het tweede pakket. De moties zijn opnieuw genummerd in de volgorde waarin ze op de ALV behandeld worden.

 1. Resolutie ‘Eerlijke financiële verhoudingen!’ van de gemeenten Breda, Opsterland en Zeist e.a. (gemeentelijke netwerken P10, M50, G40 en G4).
  Preadvies: overnemen
 2. Resolutie ‘Los financiële problemen Jeugd en WMO op in alle gemeenten’ van de gemeente Schagen e.a.
  Preadvies: overnemen (toelichting: de motie zelf zat in het eerste pakket, preadvies beschikbaar bij het tweede pakket)
 3. Motie ‘Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig’. Raden in verzet. Gemeente Zoetermeer e.a.
  Preadvies: overnemen
 4. Motie ‘Herstel de structurele weeffout in de financiering van het Rijk naar gemeenten  van de gemeente Enschede
  Preadvies: overnemen
 5. Motie ‘Tijdelijke financiële ruimte gemeenten’ van de gemeente Krimpenerwaard e.a.
  Preadvies: overnemen
 6. Motie ‘Herijking gemeentefonds’ van de gemeente Beesel e.a.
  Preadvies: overnemen
 7. Motie ‘Zorgen over belastingdienst’ van de gemeente Alkmaar
  Preadvies: overnemen.
 8. Motie ‘Compensatieregeling voor de zwembaden om faillissementen te voorkomen’ van de gemeente Leusden e.a.
  Preadvies: overnemen.
 9. Motie ‘Bekostiging onderwijshuisvesting’ van de gemeente Noordoostpolder e.a.
  Preadvies: overnemen.
 10. Motie ‘Handhaving vuurwerkverbod’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a.
  Preadvies: overnemen.
 11. Motie ‘Structurele afspraken Nationale Parken’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a.
  Preadvies: overnemen.
 12. Motie ‘Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet’ van de gemeente Noordoostpolder e.a.
  Preadvies: overnemen.
 13. Motie ‘Budget volgt bodemtaak’ van de gemeente Haarlemmermeer
  Preadvies: overnemen.
 14. Motie ‘Uitbreiding RES energieopwekkingssoorten’ van de gemeente Buren
  Preadvies: overnemen.
 15. Motie ‘Aanpak Amerikaanse rivierkreeft’ van de gemeente Langedijk e.a.
  Preadvies: overnemen.

De moties worden in de ALV van 25 september 2020 behandeld bij agendapunt 6: Verantwoording moties eerdere ALV-en.

Meer informatie