Op 19 januari was de tweede landelijke bijeenkomst van de Village Deals voor bestuurders, projectleiders en overige betrokkenen. Hieronder een impressie.

Han Noten, burgemeester van Dalfsen en voormalig voorzitter van de transitiecommissie Sociaal Domein, nam ons mee in het ontstaan van de gezondheidszorg en de beweging naar steeds verdere specialisatie.

Benut de ruimte

Alleen al in de jeugdzorg bestaan op dit moment 150.000 productcodes. De decentralisatie in het sociaal domein heeft als doel ons steeds verder uitdijende zorgsysteem in te dammen, de klant veel centraler te stellen en ook meer zeggenschap over de eigen zorg en ondersteuning te geven. Han Noten pleitte vurig voor het benutten van de bestuurlijke ruimte die gemeenten hebben gekregen binnen de wetten van het sociaal domein.

Zelf schotten creëren

Er staat in de wetten weinig wat niet mag. Het zijn de gemeenten en professionals zelf die de schotten creëren. Noten: ‘Bestuurders, denk bij elk besluit dat u neemt of u bijdraagt aan het verdere vergroten van het coördinatieprobleem in ons zorgsysteem of deze juist verkleind’. Zo mag Wmo-geld gebruikt worden voor schuldsanering als dit vanuit het belang van de cliënt onderbouwd is.

Probleem groter

Eelke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden illustreerde hoe 1% van de bewoners een meervoudige ondersteuningsvraag heeft, maar een beslag legt op 30% van de budgetten in het sociaal domein. Na de 4e hulpverlener wordt het probleem bovendien niet kleiner maar eerder groter. Dit vraagt om een herontwerp van de bodem van de verzorgingsstaat.

Ruimte voor professionals

Professionals hebben te maken met gestolde, dikke werkelijkheid op papier. Er moet ruimte gemaakt worden voor de professional om weer meer moreel en anders te handelen en zelf keuzes te maken. Daarbij geeft redeneren vanuit de driehoek van legitimiteit, betrokkenheid (mensen zelf problemen laten oplossen) en rendement een goed handvat. Aan de hand van complexe casuïstiek gingen de projectleiders aan de slag om te kijken welke ruimte professionals beter kunnen pakken om uit de routine van de bestaande werkwijze te breken.

Stijlen van besturen

Bestuurders blikten met elkaar terug op de afgelopen bestuursperiode en vooruit naar de periode na de verkiezingen. Daarbij gingen ze in op de vraag wat zij als bestuurders wel of juist niet moesten doen om de transformatie in het sociaal domein helpen vorm te geven. Zij bespraken vier stijlen van besturen: de bewaker, de strateeg, de idealist en de manager. Aan de hand van de tussenopbrengst van het onderzoek van Movisie bespraken zij thema’s als: de kunst van het grenzenwerk, het belang van informeel en de oefening in geduld.

Meer informatie

Hieronder een uitgebreider verslag en de link naar onze themapagina's over de Village Deals.