Bij de behandeling van de begroting van BZK was veel aandacht voor de tekorten van gemeenten. Bij de behandeling is de motie Van der Graaf en Van der Molen (35 300 VII nr.30) aangenomen.

Die motie draagt het kabinet op om  de financiële impact van de beleidsmaatregelen over de volle breedte van de rijksoverheid op gemeenten in kaart te brengen, en voor 1 april 2020 aan de Kamer te rapporteren. Een amendement van de kamerleden Van Raak en Hijink om de algemene uitkering met 1 miljard euro te verhogen haalde het niet.

Al eerder is bij de Algemene financiële beschouwingen de motie Segers c.s. (35 300 nr. 23) aangenomen, die de regering opdraagt samen met de VNG te onderzoeken met welke aanpassingen van de trap-op-trap-af systematiek gemeenten meerjarig meer financiële zekerheid kunnen krijgen, en hiertoe voor het einde van dit jaar met voorstellen te komen. 

Meer informatie