De VNG brengt periodiek een factsheet uit over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. In de tweede factsheet komen aan de orde: veilige mail: keuze voor een voorziening, harmonisatie beveiligingsmaatregelen en veelgestelde vragen.

Als bijlage treft u aan de organisatorische eisen vanuit de Nederlandse Technische Afspraak (NTA).

Zie ook