Gemeenten staan midden in de informatiesamenleving. Ze investeren in digitalisering van hun dienstverlening en informatievoorziening en gebruiken (technologische) mogelijkheden, zoals datagestuurd werken. Voor communicatie met de burger gebruiken gemeenten bijvoorbeeld DigiD en de Berichtenbox .

Hiermee voeren zij hun taken in onder meer het sociaal domein en de openbare orde beter uit. 

Samenwerken loont

Gemeenten doen de uitvoering in toenemende mate samen. Door agenda’s met elkaar te verbinden, zoals de bestuurlijke Digitale Agenda 2020 en de beweging Samen Organiseren, werken gemeenten samen aan maatschappelijke opgaven en aan een sterke en veilige digitale overheid. Samenwerken maakt gemeenten krachtiger in hun uitvoering.

Tussenstand Digitale Agenda

Hoe ver zijn gemeenten in de uitvoering van de Digitale Agenda 2020? De rapportage 'Gemeenten op weg naar 2020' geeft een tussenstand. De rapportage geeft de stand van zaken van de uitvoering van de Digitale Agenda 2020 weer. De resultaten zijn onderverdeeld in drie categorieën: verkenningen, instrumenten en producten.

De roadmap toont welke wettelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op gemeenten afkomen.

Programma Digitale Agenda 2020

Gemeenten hebben de afgelopen jaren een beweging in gang gezet die de kracht en de kwaliteit van het lokaal bestuur in de informatiesamenleving vergroten. Het programma Digitale Agenda 2020 maakt hun ambities helder.

In het programma zijn resultaten behaald die gemeenten helpen om die ambities te realiseren. Resultaten die duidelijk maken dat samenwerken loont, en de drie ambities van de Digitale Agenda 2020 dichter bij brengen: open en transparant in de participatiesamenleving, werken als één efficiënte overheid, massaal digitaal, maatwerk lokaal.

Meer informatie

U vindt de rapportage op www.da2020.nl.