‘Trots’, zo heet het meerjarenbeleidsplan van het College voor Arbeidszaken. Het college wil daarmee benadrukken dat gemeenten trots mogen zijn op hun arbeidsvoorwaarden, wat ze doen en waar ze voor staan. Het meerjarenbeleidsplan is opgesteld voor de periode 2019 – 2022. Inmiddels is er een tussenrapport.

Op 16 november 2020 hield het CvA samen met het bestuur van de WSGO een digitale heisessie. Doel was om terug te blikken, vooruit te kijken en te reflecteren op het meerjarenbeleidsplan ‘Trots’. Hans Borstlap, oud-voorzitter van Commissie Regulering van Werk, was uitgenodigd om zijn reflectie te geven op het plan. De uitkomsten van deze heisessie zijn verwerkt in het tussenrapport ‘Trots – tussenevaluatie en prioritering voor 2021 en 2022’.

Tussenrapport

Het rapport heeft dezelfde indeling als het meerjarenbeleidsplan met de thema’s: arbeidsvoorwaarden van gemeenten, werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking, kwaliteit van het politieke ambt en overige zaken waaraan het College voor Arbeidszaken werkt. Elk thema heeft een vaste opbouw met een beschrijving van de achtergrond, waar staan we nu en wat heeft de komende periode prioriteit nodig? Een korte samenvatting van de belangrijkste prioriteiten is naast het tussenrapport beschikbaar.

Coronacrisis

Deze blik op twee jaar terug en twee jaar vooruit, gebruikt het college ook om te bezien welke gevolgen de coronacrisis heeft op de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan, welke ontwikkelingen er op de arbeidsmarkt spelen en wat de positie van het College voor Arbeidszaken en de WSGO in het genormaliseerde speelveld is.

College voor Arbeidszaken

Het College voor Arbeidszaken heeft dit tussenrapport op de vergadering van 10 februari 2021 vastgesteld. Ton Heerts, voorzitter van het College voor Arbeidszaken zegt hierover: ‘Dit tussenrapport biedt een helder overzicht van het werk dat we gedaan hebben en brengt in kaart waar de prioriteiten voor de komende liggen’.

Meer informatie