Ervaringsdeskundige Leo Stamsnieder en wethouder Hilde Berning ondertekenden op 23 januari in Tubbergen het manifest 'Iedereen doet mee!'. Hiermee verklaart gemeente Tubbergen samen te werken met inwoners om stap voor stap de doelen van het VN-verdrag Handicap waar te maken.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van het verdrag (voluit: 'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap'). Gemeenten die samen met inwoners met een beperking serieus werken aan het weghalen van (letterlijke en figuurlijke) drempels, kunnen het manifest 'Iedereen doet mee!' ondertekenen.

groepsfoto: de ondertekenaars met Rick Brink  en het manifest

Minister voor Gehandicaptenzaken Rick Brink was aanwezig bij de ondertekening

Eerste Twentse gemeente

Met de ondertekening behoort nu voor het eerst een Twentse gemeente tot de koplopergemeenten die zich extra inzetten voor de rechten van mensen met een beperking. Om erachter te komen wat er verbeterd kan worden op het gebied van toegankelijkheid gaat het Gehandicaptenplatform Tubbergen nu in gesprek met inwoners en bedrijven. Het platform spreek op basis hiervan een plan van aanpak af met de gemeente.

Ook ondertekenen?

Wil uw gemeente ook het manifest ondertekenen? Kijk op:

Meer informatie

  • Bekijk op de kaart welke gemeenten het manifest al hebben ondertekend.
  • Iedereen doet mee! 
    Nieuws, agenda, manifest, praktijkvoorbeelden, tips en handreikingen, publicaties