Het Trendrapport Informatiesamenleving 2022 van de VNG is uit. Hierin leest u artikelen over nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die de moeite waard zijn.

Wat is het effect van digitalisering op de democratische rechtsstaat? Vervallen we met meer metingen in de openbare ruimte niet in een surveillancestaat? En wat is er nodig om de digitale transitie met de groene transitie te verenigen? Het trendrapport beoogt lokale bestuurders handelingsperspectief te bieden bij zulke nieuwe complexe opgaven. Daarnaast interviewden we wethouders en burgemeesters over hoe zij omgaan met digitale vraagstukken in de gemeente, zoals wifitracking, digitale inclusie, veiligheid, en ethiek. Verder bieden we interessante literatuur-, film- en tv-tips over de toekomst van de informatiesamenleving.

De VNG volgt de ontwikkelingen rond digitalisering op de voet. Vorig jaar verscheen het eerste trendrapport en volgend jaar kunt u er weer een van ons verwachten.