De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is in 2014 ingesteld om te voorkomen dat tijdens de transformatie van het zorglandschap essentiële functies in de jeugdhulp verdwijnen en om continuïteit van hulp te borgen. Dit jaar zou de driejarige termijn aflopen. Deze is met een jaar verlengd tot 1 april 2018.

Dat besluit is in de Staatscourant gepubliceerd. Met de verlenging heeft het kabinet gebruik gemaakt van de mogelijkheid die in het Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd was voorzien om de instellingsduur met één jaar te verlengen.

De TAJ blijft ingesteld tot 1 april 2018. De geldingsduur van het Instellingsbesluit en de benoeming van Marjanne Sint als voorzitter zijn ook verlengd tot 1 april 2018.

Meer informatie