Alle 42 jeugdregio’s hebben een regionaal transformatieplan ingediend om een impuls te geven aan de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. Iedere regio heeft de bijdrage uit het Transformatiefonds toegekend gekregen. Om kennisuitwisseling te stimuleren staan alle transformatieplannen nu online.

De aanvragen zijn op 23 november 2018 beoordeeld door de Stuurgroep Zorglandschap (VNG, BGZJ en de ministeries van JenV en VWS).

Simuleren kennisuitwisseling

In de 'Spelregels Transformatiefonds' wordt het belang van een 'lerend jeugdhulpstelsel' benadrukt. Om kennisuitwisseling een impuls te geven, zijn de alle transformatieplannen openbaar. In het overzichtsrapport ziet u een inhoudelijk overzicht van de 42 transformatieplannen. Hierin wordt duidelijk aangegeven welke regio’s op welke thema’s een aanvraag hebben ingediend. Onder 'Meer informatie' vindt u een overzicht van alle 42 plannen. 

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd stelt een ontwikkelaar aan die samen met de regio’s 'ontwikkeltafels' realiseert om zo een gerichte impuls te geven op thema’s binnen de regio. Deze tafels zijn in samenwerking met andere jeugdregio’s, kennisinstituten, onderzoek, zorgaanbieders en cliënten. De 42 jeugdregio’s ontvangen hierover binnenkort meer informatie. 

Wat is het Transformatiefonds?

Het doel van het Transformatiefonds is een impuls geven aan het realiseren van duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel. Om dat te bereiken moeten regio’s ervoor zorgen dat acties die worden uitgevoerd elkaar versterken en dat men van elkaar leert. Alleen dan kan het Transformatiefonds zorgen voor het gewenste vliegwieleffect: het realiseren van steeds betere zorg voor jeugdigen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Amber van Berkel, programmamedewerker ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, via Amber.vanBerkel@VNG.NL.