Scenariodenken wordt wereldwijd toegepast door overheden, organisaties en bedrijven om proactief te kunnen handelen en om te kunnen gaan met onzekerheid en dynamiek in de buitenwereld. In het trainingsaanbod van VNG Connect zit nu ook een Masterclass scenariodenken.

De Masterclass is bedoeld voor wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen, strategisch beleidsmakers en concerncontrollers.

Inhoud van de masterclass

Het programma wisselt theorie af met interactieve oefeningen en praktijkvoorbeelden. De docenten putten daarbij uit hun rijke ervaring met de scenariopraktijk bij gemeenten, maar ook in andere sectoren en domeinen waar u als gemeente mee te maken heeft zoals woningcorporaties, zorginstellingen, provincies en rijksoverheid, de arbeidsmarkt, en het sociale en ruimtelijke domein. Daarnaast gaat u vooral zelf aan de slag, er is ruimte voor een eigen casus.

Het belang voor gemeenten

Scenario’s bieden een instrument en een gemeenschappelijke taal om gestructureerd met elkaar vooruit te kijken naar de middellange termijn en te anticiperen op wat mogelijk komen gaat in relatie tot waar men naar streeft. Voor gemeenten is deze methodiek zeer relevant als het gaat om visie- en beleidsvorming, het maken van strategische keuzes, regionale samenwerking, het neerzetten van een veerkrachtige en wendbare gemeentelijke organisatie. Scenariodenken is actueel voor het overzien van de gevolgen van de coronacrisis op de middellange termijn en wat gemeenten nu al kunnen doen om die in goede banen te leiden.

Meer informatie