De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 september. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden.

Dit betekent dat zelfstandig ondernemers tot en met 30 september de uitkering levensonderhoud en de lening bedrijfskapitaal kunnen aanvragen. Ook ondernemers die al een Tozo-uitkering ontvangen kunnen gebruikmaken van deze verlenging. Dit kunnen zij via een verkort mutatieformulier aangeven.

Wijzigingen

Nieuw is dat bij Tozo aanvragen na 1 juni een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan men geen aanspraak erop maken. Een andere wijziging is dat bij aanvragen van een lening bedrijfskapitaal ondernemers dienen te verklaren dat er bij hun onderneming geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement.

Ondersteuning gemeenten bij Tozo na 1 juni

Voor de uitvoering van  de Tozo worden gemeenten ondersteund met de nieuwe ‘Toolkit Tozo na 1 juni’. In deze Toolkit zit:

  • Een set modelbrieven en -beschikkingen (Word)
  • Modelformulier voor eerste aanvraag Tozo vanaf 1 juni (Word)
  • Modelformulier voor verlenging Tozo vanaf 1 juni (Word)
  • Websitetekst en modelbrief (Word)
  • Handreiking Tozo - aangevulde versie (Word) / pdf-versie (update volgt z.s.m.)

De Q&A’s op rijksoverheid.nl en de VNG-website worden spoedig geüpdatet.

Eind mei wordt de ministeriële regeling gepubliceerd waarmee de Tozo officieel verlengd wordt. De producten in de Toolkit zullen in lijn liggen met de ministeriële regeling. Gemeenten kunnen al aan de slag met de implementatie van de verlengde Tozo in hun uitvoeringsprocessen.

Meer informatie