Op 6 maart organiseert het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet het Topcongres Omgevingswet. Speciaal voor topambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de Omgevingswet, inclusief de digitale voorzieningen.

U krijgt inzicht in wat er in elk geval moet gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Hoe de Omgevingswet u kan helpen bij het realiseren van uw maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie. En hoe de wet kan bijdragen aan het verbeteren van de verhouding tussen overheid en burger. U krijgt concrete handvatten, wordt uitgedaagd en geïnspireerd.

Programma

Op het programma staat onder andere een bijdrage van Cis Apeldoorn, gemeentesecretaris Zaanstad, die vertelt over de interbestuurlijke samenwerking Zaanstreek-Waterland. Cees Vermeer, gemeentesecretaris Breda, gaat met u in gesprek over de lessen uit het sociaal domein voor de ambtelijke top. Plenair ontmoet u Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) die ingaat op de energietransitie, met de Omgevingswet als middel om uw doelen te halen. Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman, deelt met u vanuit het perspectief van de burger zijn visie op de Omgevingswet en de relatie tussen burger en overheid. En Maarten Schurink, SG van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vertelt hoe de Omgevingswet te benutten om de lokale democratie te versterken.

Waar en wanneer

Het Topcongres Omgevingswet is op 6 maart 2020 in het Spoorwegmuseum te Utrecht. U bent vanaf 11.30 uur welkom voor de ontvangst met lunch. Het programma start om 12.30 uur. Vanaf 17.00 uur is er gelegenheid tot napraten tijdens een borrel.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich inschrijven voor dit topcongres via www.topcongresomgevingswet.nl. Op deze website vindt u het volledige programma en kunt u direct een keuze maken voor de deelsessies. De aanmelding sluit op 26 februari of bij het bereiken van het maximale aantal deelnemers. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@topcongresomgevingswet.nl.