Tijdens de implementatie van de Omgevingswet stellen gemeenten vragen over toepasbare regels in het Omgevingsloket en de voorbereidingen die gemeenten hiervoor dienen te treffen. De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in het document Topactiviteiten en toepasbare regels. 

Dit document beschrijft wat nodig is om toepasbare regels aan het Omgevingsloket toe te voegen en wat gemeenten daarvoor moeten doen in de aanloop naar de invoeringsdatum en daarna. Het helpt gemeenten te bepalen welke voorbereidingen ze moeten treffen. Het gaat in op de plaats van toepasbare regels in het Omgevingsloket, het wettelijke minimum en het advies van de VNG, welke toepasbare regels het rijk levert en wat gemeenten moeten doen. Het document gaat in detail in op toepasbare regels voor de veel gecheckte een aangevraagde topactiviteiten.

Topactiviteiten 

Topactiviteiten zijn activiteiten in de fysieke leefomgeving waarvoor het meest aanvragen of meldingen worden gedaan. Zoals het plaatsen van een dakkapel en het kappen van een boom. 

Ze zijn van belang voor het ontwikkelen van vragenbomen in het Omgevingsloket. 

Meer informatie