Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een toolbox ontwikkeld met maatregelen voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Het gaat om ruim 70 maatregelen, van de inzet van cameratoezicht en extra beveiliging tot het opleggen van een meldplicht of gebiedsverbod.

In deze toolbox staan alle instrumenten op een rij voor gemeenten, winkeliers, medewerkers in de migratieketen, openbaar vervoerders en andere partijen die te maken hebben met overlast veroorzaakt door asielzoekers.

Organisaties kunnen de maatregelen als voorbeeld nemen en hiermee in hun eigen omgeving aan de slag gaan.

Relatief kleine groep

De overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Overlastgevers simpelweg uitzetten tijdens de asielprocedure kan niet, onder meer vanwege internationale wet- en regelgeving.

Meer informatie