De VNG heeft een tool laten ontwikkelen waarmee u voor uw gemeente de milieu-impact kunt bepalen van de verschillende manieren om om te gaan met ongeadresseerd drukwerk. Die informatie helpt bij de beslissing om al dan niet over te gaan van een nee/ja- of nee/nee-sticker naar een ja/ja-sticker.

Een aantal gemeenten heeft het bestaande stickersysteem voor het beperken van ongeadresseerd drukwerk omgedraaid: niet meer opt-out (nee/ja- of nee/nee-sticker), maar opt-in. Bij opt-in geven inwoners die ongeadresseerd drukwerk en huis-aan-huisbladen willen ontvangen dit via een ja- of ja/ja-sticker expliciet aan.

In steeds meer gemeenten wordt hierover discussie gevoerd. Een veelgehoord argument om het nieuwe systeem te willen invoeren is de potentiële milieuwinst. In het huidige systeem – zo is de gedachte – komen veel folders terecht bij huishoudens waar ze direct ongelezen in de papierbak (of restafvalbak) terechtkomen. Maar hoe groot is de potentiële milieu-impact eigenlijk en hoe maakt u daarvan een inschatting?

Bepaal de milieu-impact voor uw gemeente

De VNG wil gemeenten ondersteunen in de besluitvorming hierover. Daarom hebben we aan Rebel gevraagd een toegankelijke en gebruiksvriendelijke tool te maken waarmee gemeenten zelf de milieu-impact kunnen bepalen voor hun eigen situatie. Immers, afhankelijk van bijvoorbeeld de werking van het huidige opt-out systeem (heeft een hoog of juist laag percentage inwoners een sticker) zal de potentiële milieu-impact kleiner of groter kunnen zijn. 

De tool biedt elke gemeente de mogelijkheid om toegespitst op de eigen situatie de potentiële milieu-impact van verschillende keuzemogelijkheden in kaart te brengen. Om te kunnen werken met de tool moet u een wachtwoord aanvragen bij het Informatiecentrum van de VNG: info@vng.nl

Meer informatie