Welke stappen in CO2-reductie kunnen gemeenten zelf zetten, op weg naar de vermindering met 49% die in het Klimaatakkoord is afgesproken? Marloes Borsboom-Turabaz van de VNG en de Soestse wethouder Nermina Kundić vertellen over de tool die deze reductie meetbaar maakt en over het VNG-ondersteuningsprogramma.

Marloes Borsboom-Turabaz, projectleider van het VNG-programma CO2-reductie door gemeenten, gaat onder meer in op CO2-reductie in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en de voordelen van regionale afstemming. Hierover organiseert de VNG ook een online inspiratiesessie op 19 november. 

Wethouder Nermina Kundić van Soest spreekt over de tool die helpt CO-reductie meetbaar te maken: de CO2-Prestatieladder. ‘Door je te laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder weet je waar de knelpunten in jouw gemeente zitten én hoe je die aan kunt pakken.’ 

Meer informatie