Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) heeft u als gemeenten zelfstandig ondernemers inkomenszekerheid of een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt. Dit om de financiële nood van ondernemers, ten gevolge van de Corona crisis, te ledigen.

In het licht van deze crisis was de noodzaak hoog voor een snelle en adequate dienstverlening, hierdoor zal de toetst op rechtmatigheid achteraf plaatsvinden. Gegevens van de Kamer van Koophandel helpen daarbij;

  • Stond de aanvrager op 17 maart 2020 ingeschreven in het handelsregister van de KvK?
  • Wanneer vond de inschrijving in het handelsregister plaats?
  • Wie zijn de vennoten in een VOF?
  • Wat is de mate van zeggenschap van een DGA?
  • Heeft de aanvrager van een Tozo meerdere ondernemingen?

Deze gegevens kunt u als gemeenteambtenaar opvragen bij de Kvk, mits u daartoe bevoegd bent. Mocht niet duidelijk zijn wie binnen uw gemeente een toegangscode met welke autorisatie heeft, dan kunt u dit opvragen via profielen@kvk.nl. De mogelijkheden zijn terug te vinden op het Aanvraagformulier autorisatie(s) Handelsregister Online niet-openbare gegevens (pdf).

 Voor overige vragen over naleving van de Tozo regeling kunt u gebruik maken van www.vng.nl/artikelen/oneigenlijk-gebruik-tozo of een vraag stellen via naleving@vng.nl