Toegankelijkheid is een belangrijk aandachtspunt in de Nationale Omgevingsvisie, gelanceerd op 20 juni. De verbinding tussen de Omgevingsvisie en toegankelijkheid is ook een onderwerp in het VNG-project Iedereen doet mee! 

Iedereen doet mee! gaat onder meer over hoe gemeenten aan de slag gaan met het VN-Verdrag Handicap en over de lokale inclusie agenda. De NOVI kan gemeenten richting geven voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Naast een omgevingsvisie zijn gemeenten ook verplicht tot het opstellen van een lokale inclusie agenda. Deze twee processen kunnen elkaar versterken.   

Nationaal belang

Toegankelijkheid is een van de 'nationale belangen' in de Nationale Omgevingsvisie. De opgave wordt benoemd als het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen, het openbaar vervoer en de openbare ruimte (ook voor nood- en hulpdiensten) en het zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen en woonvormen voor mensen met een beperking. De rol van het Rijk is om te zorgen voor het nakomen van de verplichtingen die voortkomen uit het VN-Verdrag Handicap.

Sterke en gezonde steden en regio's

De NOVI geeft vier prioriteiten aan op basis van de nationale belangen. Eén van die prioriteiten is 'Sterke en gezonde steden en regio's'. In deze prioriteit wordt uitgebreid aandacht gevraagd voor mensen met een beperking. Zo is het belangrijk dat er genoeg publieke voorzieningen zijn waar mensen kunnen bewegen (wandelen, fietsen, sporten, spelen), ontspannen en samenkomen. Daarbij hoort een uitstekende bereikbaarheid en toegankelijkheid, ook voor mensen met een handicap.

Iedereen doet mee!

Een belangrijk aspect van de Omgevingsvisie is dat deze samen met inwoners tot stand komt. Het is belangrijk dat ook inwoners met een beperking een rol hebben. Het VNG-project Iedereen doet mee! werkt aan een verkenning hoe gemeenten de (fysieke) toegankelijkheid goed kunnen borgen in de Omgevingsvisie. Ieder(in) - de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte - roept belangenbehartigers en mensen met een beperking op om gemeenten te adviseren op dit gebied.

Meer informatie