Per 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Deze eis geldt op basis van een wetswijziging die na de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is aangenomen. Waar moeten gemeenten op letten?

Checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen

Aan de hand van de ‘Checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen’ wordt bepaald of stemlokalen toegankelijk zijn. De globale checklist is een afvinklijst om per stemlokaal in te vullen. De checklist voorziet in alternatieven wanneer een locatie niet direct toegankelijk (te maken) is. Als een stemlokaal niet aan alle eisen voldoet legt het college aan de gemeenteraad uit waarom dit niet is gelukt. Deze ‘pas toe of leg uit’-bepaling brengt het streven naar 100% toegankelijkheid tot uitdrukking.

De checklist en was/wordt-tabel staan onderaan het bericht. De was/wordt tabel laat zien welke criteria ten opzichte van de vorige versie van de checklist uit 2014 zijn verruimd.

Brief BZK: uitleg en uitzonderingen

Minister Ollongren van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) geeft in haar brief aan alle colleges van B&W uitleg over het gebruik van de checklist en de ‘pas toe of leg uit’-bepaling. Ook worden voorbeelden genoemd van stemlokalen die onder de uitzonderingen vallen waarover het college de raad informeert.

Deze brief en de nieuwsbrief van BZK d.d. 24 september 2018 zijn onderaan het bericht te vinden.

Stemmal voor blinde en slechtziende kiezers

Om zelfstandig stemmen mogelijk te maken voor slechtziende en blinde kiezers hebben partijen de stemmal met audio-ondersteuning ontwikkeld. Het gebruik van deze stemmal is niet verplicht volgens de ‘Checklist Toegankelijkheidscriteria stemlokalen’, maar past in het gedachtegoed van het VN-Verdrag Handicap: het bewerkstelligen van een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Wilt u meer informatie of advies over de stemmal? De Oogvereniging denkt graag met u mee. Neem contact op met Ton van Weerdenburg, projectmedewerker Toegankelijk stemmen, via 030-2006317 of ton.vanweerdenburg@oogvereniging.nl.

Stoere Stemmers

Een andere groep kiezers die extra aandacht nodig hebben om zelfstandig te kunnen stemmen zijn kiezers met een verstandelijke beperking. Hulp in het stemhokje is voor hen niet mogelijk, maar een goede voorbereiding en training maakt al heel veel mogelijk. Om ervoor te zorgen dat meer kiezers daadwerkelijk gebruik kunnen maken van hun stemrecht hebben Stichting ABRI en Stichting STRAS de cursus Stoere Stemmers ontwikkeld.

Wilt u meer over deze cursus en de mogelijkheden in jouw gemeente weten, neem dan contact op met Gerben Lems, via 06-28227164 of gerben.lems@stras.nl.  

Meer informatie