Hulpmiddelen of woningaanpassingen zijn voor mensen met een complexe hulpvraag essentieel om zo goed en zelfstandig als mogelijk te kunnen functioneren. Hoe komt u tot een vlotte en correcte afhandeling van een aanvraag?

De brochure 'Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag' bevat tips en adviezen voor de aanvrager, de Wmo-consulent, en (revalidatie)artsen en behandelaren die adviseren over hulpmiddelen.

Snel en doeltreffend

De VNG kreeg signalen dat de toewijzing van hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag niet altijd snel en doeltreffend verloopt. Samen met patiëntenorganisaties besloten we daarom een publicatie te maken met tips en aanbevelingen voor iedereen die bij het aanvraagproces is betrokken. Bij het opstellen van de brochure werkten we samen met Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekten Nederland, Ieder(in) en NVDG, Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap.

Meer informatie