Het werd onlangs duidelijk dat er een lacune zit in de route van de voorbereiding van een zorgmachtiging Wvggz tussen de gemeente en het Openbaar Ministerie. Er werd een tijdelijke werkwijze afgesproken, daar is nu een instructie voor beschikbaar.

Voor de Crisismaatregel Wvggz geldt dat er een koppeling is tussen de systemen van van Khonraad en het OM, een dergelijke koppeling is echter nog niet gereed voor de zorgmachtiging. De verwachting is dat deze per 8 april zal functioneren, tot die tijd is de afspraak dat gemeenten het resultaat van het verkennend onderzoek met het correcte formulier (zie onderaan dit bericht) via veilige mail aan het OM sturen.

- Dit bericht is een aangevulde versie/update van het bericht van 10 februari. -

Systeem van Kohnraad aangepast

Na afstemming met het OM is in het systeem van Khonraad met spoed aangepast om gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat dossiers compleet blijven, de logistiek van het werkproces in tact blijft en termijnen kunnen blijven bewaakt. Vanaf 8 april wordt deze werkwijze hopelijk overbodig.

  Instructie voor de tijdelijke werkwijze

  We realiseren ons dat het vervelend is om handelingen buiten het systeem van Khonraad om te moet en verrichten. Gelukkig gaat het om een beperkt aantal zaken en een beperkte periode. De VNG en Khonraad maakten een instructie voor de tijdelijke werkwijze:

  Terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020

  De werkwijze geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Voor zaken die al eerder per veilige mail zijn aangeboden aan het MO en  geaccepteerd zijn, kan ervoor gezorgd worden dat deze verstrekking goed geregistreerd wordt, evenals de reactie(s) van het OM daarop. Voor zover nodig kunnen gemeenten ook zaken uit dit jaar die nog niet per veilige mail aangeboden c.q. geaccepteerd zijn, afhandelen volgens de werkwijze.

  Meer informatie

  Kijk voor de betreffende formulieren en producten op: 

  Met name de volgende twee formulieren zijn van belang: 

  Vragen of signalen naar aanleiding van dit bericht kunt u melden via wvggz@vng.nl.