Update 13 maart: De Coulanceregeling kinderopvang is uitgebreid naar heel Nederland. Naar aanleiding van de nieuwe RIVM-maatregelen van 12 maart is de coulanceregeling toezicht kinderopvang, die al gold voor Noord-Brabant, met ingang van heden van kracht voor heel Nederland.

Informatie over de coulanceregeling voor de toezichthouder en informatie voor de houders vindt u op www.veranderingenkinderopvang.nl (onder nieuws).

Bij een eventuele overschrijding van de BKR, groepsgrootte, bij gebrek aan vaste gezichten en bij samenvoeging van groepen door overmacht, zal de toezichthouder een oordeel vellen of sprake is van een overtreding en daarbij meewegen dat de veiligheid en het belang van kinderen niet evident mag worden geschaad.

Mede vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten voor toezicht en handhaving in de kinderopvang is er een afstemmingsteam van SZW, VNG en GGD GHOR Nederland geformeerd om de situatie te monitoren en waar nodig snel gezamenlijk te schakelen als het gaat om vragen en ontwikkelingen.

Gezien de uitzonderlijke situatie, de tijdelijkheid van de maatregel en de behoefte van kinderopvanghouders om snel duidelijkheid te hebben, heeft VNG begrip voor het verzoek van SZW.

Nadere informatie gemeenten

Alle (betrokken) gemeenten worden door VNG KCHN via het forum toezicht en handhaving kinderopvang op de hoogte gehouden. Zo nodig worden zij ook per mail geïnformeerd.