In november en december lanceert de VNG een videoserie van 5 prikkelende afleveringen over lokale democratische innovaties: ‘Thorbecke2024 - maatwerk’. De eerste aflevering gaat over democratische schaal: van dorps- tot regiodemocratie.

De lancering is op 5 november tijdens het congres ‘schaal en betrokkenheid, democratie in de kern’ van Binnenlands Bestuur, Democratie in Actie en het Nederlands Gesprek Centrum.

Maatwerkdemocratie gevraagd

De wereld verandert, gemeenten veranderen mee. Decentralisaties, schaalvergroting en regionalisering hebben ook consequenties voor de manier waarop we ons lokaal bestuur inrichten. En dat vraagt in Amsterdam iets anders dan in Zoetermeer of Zeewolde: maatwerkdemocratie dus.

Innovaties die we willen delen

Een gemeente als Súdwest-Fryslân, met meer dan 80 dorpskernen, zoekt naar nieuwe vormen van dorpsdemocratie, binnen de gemeente. Tegelijk wordt er op veel terreinen regionaal samengewerkt tussen gemeenten, meestal zonder een heldere democratische structuur. Gemeenten zoeken telkens naar democratische processen die passen bij de lokale context, de betrokken gemeenschap en de passende schaal. Die zoektocht levert soms prikkelende nieuwe projecten op, democratische innovaties die we graag willen delen.

Vervolgafleveringen

Tot halverwege december verschijnen nog 4 afleveringen. Ze gaan over digitale democratie, inclusieve democratie, directe democratie en over burgerbestuur. Elke aflevering zit vol prikkelende voorbeelden en suggesties om aan de slag te gaan met de toekomst van de lokale democratie in gemeenten.

Verken de toekomst

Met het oog op de onzekerheden die de Corona-crisis brengt en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is het voor lokale bestuurders belangrijk om vooruit te kijken. Ook gemeenten kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we moeten hem wel verkennen. Daarbij helpt Thorbecke2024.

Meer informatie

Kijk ook op: