De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) startte 6 december gezamenlijk met de Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, besproken werd onder andere de strategische agenda van de beide commissies.

In de eigen vergadering daarna werd onder andere geproken over het breed offensief en de werkkamer

Strategische agenda

Tijdens de tweedaagse bijeenkomst van de VNG-commissies Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie, en Zorg, Jeugd en Onderwijs hebben de commissieleden thema’s benoemd die de komende tijd prioriteit krijgen en waar de commissies zelf initiatieven op gaan nemen. Deze thema’s zijn:

  • grip op sturing en financiën
  • arbeidsparticipatie
  • preventie
  • integrale en effectieve schuldenaanpak

De commissieleden bespraken de rol die de commissies kunnen spelen op de verschillende thema’s en welke concrete vervolgstappen worden gezet.

Breed offensief

De commissie besprak de plannen voor het breed offensief. De commissie ondersteunt de ambities, maar maakt zich zorgen over de krappe planning. Gemeenten zijn bereid tot het harmoniseren van zaken in de backoffice, maar de beleidsvrijheid moet zoveel mogelijk behouden worden.

De commissie zal hier bij de uitwerking van de plannen scherp op zijn. Als er besloten wordt tot één loonwaardesystematiek, zal dit tot frictiekosten voor gemeenten leiden. Het is van belang dat deze kosten gecompenseerd worden door het Rijk.

Zie voor meer informatie ook: VNG-nieuwsbericht: Werk maken van werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Werkkamer

De commissie heeft gesproken over het vooroverleg dat op korte termijn plaatsvindt met een aantal vertegenwoordigers van de Werkkamer. Doel van dit overleg is om procesafspraken te maken over het opstarten van de Werkkamer.

Het VNG-standpunt is dat het gesprek breder dan alleen de banenafspraak gevoerd moet worden en er stevige inhoudelijke agenda moet liggen.

Meer informatie