De commissie Bestuur en Veiligheid verwelkomde in haar vergadering van 18 april twee nieuwe leden: Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel, en Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost-Gelre. Aan bod kwamen de Staatscommissie Parlementair Stelsel en de verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024'.

Staatscommissie Parlementair Stelsel

Het eerste agendapunt betrof de voorbereiding van de VNG-reactie op de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Het rapport van de Staatscommissie is al meerdere malen in de commissie besproken, het advies aan het VNG-bestuur is nu rond. 

De bespreking sloot aan bij de eerdere uitspraken van de commissie dat het rapport ook goede aanbevelingen bevat voor de lokale democratie, ook in relatie tot de roep om meer maatwerkdemocratie. Dit sluit aan bij de Thorbeckelezing die minister Ollongren vorig jaar heeft gegeven.

Gemeenten 2024

Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, ging met de commissie in gesprek over de verenigingsstrategie Gemeenten 2024. Hierin staan ook alinea's over herindelingen en de verhoudingen in het Interbestuurlijk Programma (IBP) , waarover de commissieleden nog enkele vragen hadden. De commissie kan zich vinden in de strategie en sprak haar waardering uit voor de benadrukking van de diversiteit van gemeenten.

Aanpassingen Drank- en Horecawet

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stond als volgende gast op de agenda. Hij praatte de commissie bij over aanpassingen van de Drank- en Horecawet want de rol van gemeenten gaat veranderen. Bijvoorbeeld omdat (onder de conceptwet) het verlenen van vergunningen wordt vereenvoudigd en de toezichthoudende rol van de gemeente wordt verduidelijkt/aangepast. Zo gaat de NVWA toezicht houden op de internetverkoop van alcohol. Nu moeten gemeenten dat nog doen.

De commissie gaf de staatssecretaris nog een aantal zorgen en aandachtpunten mee.

Gegevensuitwisseling ex-gedetineerden

Als laatste grote bespreekpunt stond de gegevensuitwisseling rond ex-gedetineerden op de agenda.

Meer informatie