De commissie B&V hield 15 en 16 mei haar jaarlijkse 24-uursessie. Ditmaal kwam zij met de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers samen op Schouwen-Duiveland. Vanwege de grote hoeveelheid te bespreken onderwerpen hield de commissie daarnaast twee reguliere vergaderingen.

In het gezamenlijke programma spraken de commissies met Johan Remkes, voorzitter van de Staatscommissie Parlementair Stelsel, over toekomstscenario’s voor de lokale democratie. Dit naar aanleiding van het recente rapport van de staatscommissie.

Toekomstbestendige asielketen

De commissie B&V ging op de eerste dag in gesprek met medewerkers van het Programma Flexibilisering Asielketen over mogelijkheden voor het toekomstbestendig maken van de asielketen. De bijbehorende (flexibele) opvangcapaciteit is een belangrijk onderdeel daarvan.

Straatintimidatie en ondermijning

Vervolgens besprak de commissie het onderwerp straatintimidatie, waarbij het opstellen van een aanpak in de vorm van een ‘handboek’ het belangrijkste gespreksonderwerp was. De vergadering werd afgesloten met een gesprek over een advies 'ondersteuning van kleine(re) gemeenten bij ondermijning'. De commissie ging daarover in gesprek met Staf Depla, de opsteller van het advies.

Vaststelling verkiezingsuitslagen

De tweede vergadering van de commissie begon met een bespreking van het wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. René Bagchus, directeur Democratie en Bestuur bij het ministerie van BZK, lichtte daarbij het nieuwe wetsvoorstel toe. De invoering van het centraal tellen is een van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet.

Gemeentelijke cyberagenda

De commissie sprak verder over de ontwikkeling van een gemeentelijke cyberagenda. Informatiebeveiliging wordt daarin als een thema gezien waar gemeenten samen in kunnen optrekken binnen VNG-verband. 

Cyberveiligheid en bedreigde bestuurders

Als laatste grote onderwerp stond op de agenda een gesprek met Anita Vegter, Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van JenV. Zij ging met de commissie in gesprek over twee onderwerpen: cyberveiligheid en bedreigde burgemeesters en bestuurders.

Meer informatie