De commissie Raadsleden & Griffiers was donderdagmiddag 21 juni bijeen, voor het laatst in de huidige samenstelling. In de ochtend werd met de VNG-commissie Informatiesamenleving een werkbezoek gebracht aan de gemeente Amsterdam.

De leden van de beide commissies kregen een toelichting op de betekenis van het recent overeengekomen college-akkoord voor 'de digitale stad'. Hieronder een korte terugblik op wat 's middags in de vergadering aan de orde kwam.

Versterking decentrale rekenkamers 

Er is een internetconsultatie 'versterking decentrale rekenkamers' gestart. Dit is verrassend omdat eerder dit jaar al een werkgroep ingesteld om onderzoek te doen naar de waarde van lokale rekenkamers. De commissie laat weten dat een VNG-reactie wenselijk is. 

Regionale samenwerking

Twee commissieleden hebben gesproken met burgemeester Milo Schoenmaker (Gouda), voorzitter van de 4e VNG Denktank, over het (inmiddels verschenen) rapport over regionale samenwerking. (Zie onderaan dit bericht.) De punten die door de commissie R&G zijn aangedragen komen terug in het rapport. De commissie zou als vervolg de inventarisatie van goede voorbeelden van regionale samenwerking kunnen oppakken.

Bestuur en veiligheid

Een delegatie van de commissie R&G was aanwezig bij de bespreking van de VNG-commissie Bestuur & Veiligheid van het ROB-rapport 'Voor de publieke zaak' (zie hieronder) en het onderwerp 'integriteit lokale bestuurders'.

ROB-rapport

Michael Mekel, van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), auteur van het rapport 'Voor de publieke zaak', was uitgenodigd door de commissie. Aan de hand van een presentatie zijn enkele hoofdlijnen van het rapport toegelicht en besproken, zoals het karakter van het raadslidmaatschap, de werklast en ondersteuning van raadsleden. De VNG komt nog met een uitgebreide reactie op het rapport.

Meer informatie

De commissie Raadsleden & Griffiers heeft als doel het versterken van de rol en positie van de gemeenteraad in de VNG-governance en in de voorstellen en activiteiten van de VNG richting gemeenten.