De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (B&V) startte de vergadering van 19 april met het gedenken van burgemeester Pieter Smit. Hij overleed plotseling aan de gevolgen van een hartstilstand. Pieter Smit was lid van de commissie B&V vanaf 2012.

Hieronder een terugblik op wat in deze vergadering is besproken.

Veiligheidsrisico’s jaarwisseling

Bij het agendapunt 'veiligheidsrisico’s jaarwisseling' werd unaniem vastgesteld dat gemeenten zelf willen bepalen hoe en waar een afsteekverbod (‘vuurwerkvrije zone’) moet komen. Er blijft wel behoefte aan het landelijk laten bepalen van de toegestane soorten vuurwerk en de tijden waarop vuurwerk mag worden afgestoken.

Bestuurlijk verbod rechtspersonen

Het bestuurlijk verbod rechtspersonen was het volgende agendapunt. Een tijdelijk verbod moet door burgemeesters kunnen worden uitgevaardigd, vindt de commissie. Dit ondersteunt dan een eventueel verbod dat op landelijk niveau wordt ingesteld.

Programma 'Geweld hoort nergens thuis'

Vervolgens kwam het landelijk programma 'Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling' ter tafel. Dit programma geniet brede steun van de commissie, met de opmerking dat het programma ondersteunend moet zijn aan wat al gebeurt binnen het gemeentelijk beleid.

Overige punten

Daarna kwamen wat korte punten aan de orde, zoals het het Interbestuurlijk programma (IBP), en de stand van zaken bij de 4e VNG Denktank (over regionaal samenwerken) en de initiatiefwet Open overheid (Woo). Verder passeerden enkele modelverordeningen de revue. De vergadering werd afgesloten na het vaststellen van de profielschets voor de leden van de nieuwe commissie.

Meer informatie