Tijdens de bestuursvergadering werd niet alleen de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 november voorbereid, maar ook teruggeblikt op enkele recente gebeurtenissen.

Bezoek 150 wethouders aan Den Haag

VNG-bestuurslid Sven de Langen zat op 18 november met 150 collega-wethouders jeugd op de tribune bij het wetgevingsoverleg jeugd. De boodschap aan het Rijk was: gemeenten willen het beste voor onze kinderen en daar is extra geld voor nodig en geen ‘gerotzooi’ aan het stelsel. De actie heeft de nodige publiciteit opgeleverd en daarmee de VNG-boodschap extra onder de aandacht gebracht.

Gemeente Tilburg beste overheidsorganisatie van 2019 

Voorzitter Jan van Zanen feliciteerde VNG-bestuurslid en burgemeester Theo Weterings van gemeente Tilburg met het behalen van de titel ‘Beste overheidsorganisatie van 2019’. Het is de eerste keer dat een gemeente deze titel wint. De jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM).

Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) 

Voor de BALV van 29 november aanstaande zijn verschillende moties ingediend. Deze werden door het bestuur besproken.

Visitatiecommissie sociaal domein

Om gemeenten te ondersteunen biedt de VNG expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Het team heeft inmiddels vijf gemeenten bezocht. Het bestuur nam de tussentijdse rapportage in ontvangst: