Wat is de laatste stand van zaken van het klimaatakkoord? Wat is de uitkomst van de enquete over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020? Het VNG-bestuur werd er 12 september over bijgepraat.

Expertiseteam Lokale Partijen

Het VNG-bestuur heeft ingestemd met de instelling van het expertiseteam Lokale Partijen. Het expertiseteam zal inventariseren op welke vlakken er sprake is van een ongelijk speelveld voor lokale partijen, of dat problemen geeft en welke mogelijke oplossingen er zijn.  

Het expertiseteam staat onder leiding van Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen.

Klimaatakkoord

Er zijn samen met provinciale afdelingen en netwerken bijeenkomsten voorbereid om het klimaatakkoord met de leden te bespreken. Binnenkort ontvangt u een ledenbrief met een nadere duiding van de afspraken in relatie tot de randvoorwaarden en de inzet. 

Stikstof

Het bestuur neemt kennis van de stand van zaken rondom de stikstofproblematiek. Ook de commissie EKEM zal bij het vervolg betrokken worden. 

Inburgering

Het bestuur gaat akkoord met het VNG-advies met betrekking tot de wet inburgering. Hoofdpunten in het advies zijn het financieel kader en de ruimte voor gemeenten. 

CAO

Het VNG-bestuur bekrachtigt zowel de CAO SW als de CAO gemeenten. De ledenraadpleging kende voor beide CAO’s een overweldigend aantal voorstemmers.

Starten vacature algemeen directeur

In het voorjaar van 2020 gaat de huidige algemeen directeur met pensioen. Om tijdig een opvolger te vinden, stemt het bestuur in met de wervingsprocedure en profielschets. 

Meer informatie