De subcommissie Jeugd besprak in Utrecht een aantal actuele kwesties, zoals het financieel tekort op jeugdhulp bij gemeenten en de uitfasering van de DBC’s. Een ander belangrijk agendapunt was de leidraad over de gemeentelijke samenwerking met de huisartsen. In dit bericht leest u een kort verslag.

Financieel tekort jeugdhulp bij gemeenten

Een van de eerste agendapunten was de terugkoppeling van de kennismaking met de nieuwe bewindspersonen. De subcommissie meldt dat steeds meer gemeenten tekorten hebben op jeugd. Ook vindt men dat er geen akkoord met wie dan ook kan worden gesloten, voordat is gesproken hoe deze tekorten op te lossen. Het standpunt van de subcommissie Jeugd is: mocht een bestuurlijk akkoord met het Rijk aan de orde zijn, dan moeten de tekorten op jeugd allereerst opgelost worden.

Leidraad samenwerking huisartsen-gemeenten

Naast de zorgen over de gemeentelijke financiën van jeugdhulp, stond de leidraad over de samenwerking met de huisartsen op de agenda.

  • De subcommissie wil een evenwichtige leidraad. Waarin staat wat huisartsen van gemeenten mogen en kunnen verwachten, maar ook zeker wat gemeenten van huisartsen mogen verwachten.
  • De subcommissie is positief over het eerste concept, maar wil op het punt van vacatiegelden en de verschillende gebruikte terminologieën nog verder in gesprek met de Landelijke Huisartsen Vereniging.
  • Ook gaat de subcommissie in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland, zodat ook zij de leidraad kennen  en ondersteunen richting huisartsen.

VNG-pagina Jeugdhulp en huisartsen

Afscheid nemen van DBC’s

Dit jaar is het laatste jaar dat Jeugd-GGZ instellingen met DBC’s werken. Zowel voor gemeenten als aanbieders is het veel extra werk om deze administratieve omzetting te doen. Er is ondersteuning vanuit het Programma i-Sociaal domein. Een aantal regio´s zullen overstappen per 1 april 2018. Dan is de overgang voor alle regio’s een feit en wordt de integrale jeugdhulp nog beter vorm gegeven.

Meer informatie

Bent u geen lid van de commissie maar wel geïnteresseerd in een onderwerp dat u op de agenda ziet? Dan kunt u contact opnemen met commissiesecretaris Geert Schipaanboord, geert.schipaanboord@vng.nl telefoon 070-373 8760.

Commissieleden 

Wie zijn de commissieleden? U vindt ze in dit overzicht