Tijdens de vergadering werd onder meer gesproken over alle stukken voor de Algemene ledenvergadering van 5 juni. Andere onderwerpen die aan bod kwamen: Nationale Omgevingsvisie, asbestdakenverbod, de CAO-onderhandelingen en het zogenaamde wietexperiment.

Bestuurslid Ferd Crone is vandaag voor de laatste maal aanwezig. Voorzitter Jan van Zanen bedankt hem voor zijn jarenlange inzet voor de VNG.

Agenda ALV 5 juni 2019

Op 5 juni is de Algemene ledenvergadering van de VNG, op de tweede dag van het jaarcongres in Barneveld. Vandaag is het bestuur voor de laatste maal bijeen voordat de ALV-stukken op 8 mei worden verzonden aan de leden. Een aantal stukken werd tijdens de vergadering besproken, zoals het VNG-jaarverslag 2018, de meerjarenvisie Gemeenten 2024 en de afdoening van de moties van de (B)ALV van november 2018.

Fysieke leefomgeving

Het bestuur heeft ook gesproken over de reactie op de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie die is opgesteld door het Rijk, over de opgaves in de fysieke leefomgeving de komende decennia. Daarnaast komt het asbestdakenverbod aan de orde. Het bestuur meent dat vanuit het oogpunt van volksgezondheid het verbod belangrijk is, maar dat de randvoorwaarden zoals haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor sanering en handhaving wel tijdig geregeld moeten worden.

Andere onderwerpen

Commissievoorzitter Bestuur en Veiligheid Theo Weterings licht toe onder welke voorwaarden het experiment gesloten coffeeshopketen ('wietexperiment') van start kan gaan. Vanzelfsprekend is met de voorzitter van het College van Arbeidszaken, bestuurslid Roel Cazemier, teruggeblikt op de CAO-onderhandelingen die op 12 april door de FNV zijn afgebroken.

Meer informatie