De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was 5 en 6 juli bijeen voor een heidag en een reguliere vergadering. Tijdens de heidag werd gesproken over de interne evaluatie van de commissie en de Ontwikkelagenda Lokale Democratie.

Op dit moment vindt een evaluatie plaats van de gehele governancestructuur van de VNG, onder leiding van Wim Deetman. De commissie R&G vindt het van belang om ook zelf een evaluatie uit te voeren. Op basis van de discussie tijdens de heidag brengt de commissie R&G een advies uit aan de commissie-Deetman.

De uitvoering van de Ontwikkelagenda Lokale Democratie is besproken tijdens een gezamenlijk diner pensant met de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. 

Commissievergadering

De belangrijkste punten op de agenda van de vergadering van 6 juli waren: 

  • de communicatie over de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering ('Samen Organiseren')
  • sturen op kengetallen (beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl)
  • regionale samenwerking

Meer informatie

Hieronder een uitgebreider verslag van de heidag en de vergadering.

Zie ook