Op de heidag van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) is onder andere gesproken over het klimaatakkoord, de RES en circulaire economie. Op de aansluitende vergadering werd de Raamovereenkomst verpakkingen en de inzet aan de mobiliteitstafel voor het Klimaatakkoord besproken.

Op de heidag is ook nog gesproken over het asbestdakenverbod, regionale economie, lobby en commissieprioriteiten.

Raamovereenkomst verpakkingen

Tijdens de vorige vergadering werd gesproken over de motie die is aangenomen op de ALV (juni 2018). De motie roept de VNG op om een aantal maatregelen te treffen en om de bestuurlijke inzet op dit dossier te vergroten.

Aan de inzet en mankracht is de afgelopen maanden hard gewerkt. De commissie bespreekt de mogelijke inzet voor de onderhandelingen binnen de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 en het voorstel om Staf Depla toe te voegen als adviseur van de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de VNG.

Staf Depla adviseur

De commissie stemt in met het toevoegen van Staf Depla als adviseur. Over de inzet worden veel vragen gesteld. Daarom wordt besloten dat de inzet volgende keer weerop de agenda komt. Er wordt opgemerkt dat het inzamelen van afval per regio verschilt.

Inzet mobiliteitstafel

Bij de commissie ligt een notitie voor met een mogelijke inzet voor op de mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord. Een belangrijk aandachtspunt is dat de voorgenomen maatregelen tot 2030 lopen, maar voor gemeenten de transitie na 2030 ook verder gaat. Ook wordt gesproken over kansen op het gebied van fiscaliteit. Voor gemeenten liggen de kansen vooral op gebied van ruimtelijke ordening.

Meer informatie