De bijna voltallige commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers kwam op 15 november voor het eerst in nieuwe samenstelling bij elkaar. Naast een aantal ervaren leden was het merendeel van de leden nieuw toegetreden tot de commissie.

De heidag stond in het teken van kennismaken met elkaar en een verdere verdieping op de relevante thema’s voor de commissie.

 

Na een hartelijk ontvangst door de (gast)gemeente Best en een kennismakingsronde gingen de leden aan de slag. In drie tafelrondes werd met elkaar gesproken over drie centrale thema’s: rechtspositie, pensioen en weerbaarheid van bestuur. De commissieleden bespraken met elkaar de ontwikkelingen en mogelijke acties op deze thema’s.

De tafelsessies leverden verschillende inzichten en ideeën op. Deze zullen we als input gebruiken voor het schrijven van het beleidsplan 2019 – 2022.